پیدا

یادش نرفته

درخواست حذف اطلاعات

و ر: براش یه خورده شکلات آوردم. آنی: من از شکلات بدم می آد. و ر: حالیمه. واسه همینم هَس که برا تو نیاوردم. آنی: پس یادت بود، آره؟ و ر: هاه، آره. ... میلی: یادش نرفته من شکلات دوس دارم. آنی: یادش نرفته من شکلات دوس ندارم. مدرسه ی شبانه - هارولد پینتر