پیدا

اِی، همچین

درخواست حذف اطلاعات

و ر: ح زیاد خوب نبوده، ها؟ میلی: اِی، همچین. فقط می شه گفت اِی، همچین. آنی: منم فقط می شه گفت اِی، همچینم. میلی: آره، این مدت آنی هم اِی، همچین بود. مدرسه ی شبانه - هارولد پینتر