پیدا

ترس

درخواست حذف اطلاعات

- گاهی وقت ها فکر می کنم من چه گناهی داشته ام الا دوست داشتن تو؟ - ترسم از این است که دیگر همین قدر هم گناه کار نباشی... بیوتن - رضا خانی