پیدا

یادش نرفته

درخواست حذف اطلاعات

و ر: براش یه خورده شکلات آوردم. آنی: من از شکلات بدم می آد. و ر: حالیمه. واسه همینم هَس که برا تو نیاوردم. آنی: پس یادت بود، آره؟ و ر: هاه، آره. ... میلی: یادش نرفته من شکلات دوس دارم. آنی: یادش نرفته من شکلات دوس ندارم. مدرسه ی شبانه - هارولد پینتراِی، همچین

درخواست حذف اطلاعات

و ر: ح زیاد خوب نبوده، ها؟ میلی: اِی، همچین. فقط می شه گفت اِی، همچین. آنی: منم فقط می شه گفت اِی، همچینم. میلی: آره، این مدت آنی هم اِی، همچین بود. مدرسه ی شبانه - هارولد پینترهزار باره

درخواست حذف اطلاعات

سوکی: بعضی وقتا احساس می کنم گذشته اصلا نگذشته. راسل: منظورت چیه؟ جولی: منظورت اینه که دیروز امروزه؟ سوکی: درسته. تو هم همین احساس رو داری، نداری؟ جولی: چرا دارم. مت: مجازات سختیه. جولی: ولی من دوس ندارم دوبار زندگی کنم، کی دوس داره؟ یه دفعه شم زیادیه. لمبرت: من دوس دارم دوبار زندگی کنم. راستش رو بخوای، می خوام کار و زندگیمو ول کنم، هِی دوباره زندگی کنم. جشن - هارولد پینترخدای همه

درخواست حذف اطلاعات

شما مقدس ها خیال می کنید چون روزی هفده بار می گویید: سمع الله لمن حمده، خدا فقط صدای شما را می شنود. خدا لوطی تر از آن است که فقط صدای امثال تو را بشنود. سمع الله لمن کفره هم درست است... بیوتن - رضا خانیترس

درخواست حذف اطلاعات

- گاهی وقت ها فکر می کنم من چه گناهی داشته ام الا دوست داشتن تو؟ - ترسم از این است که دیگر همین قدر هم گناه کار نباشی... بیوتن - رضا خانیمقدرات

درخواست حذف اطلاعات

شب نیمه ی ماه مبارک من توی شهرک استون کنار تو چه می کنم؟! چهار شب دیگر شب قدر است! مقدرات من چه گونه رقم خورد که رقم شان با رقم سمت چپ ای ریا کد* این جا یکی شد؟! * area code بیوتن - رضا خانیدر دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

درخواست حذف اطلاعات

گفت با هفت بار ذکر شریفه ی یا ارحم الراحمین، یک لبیک در جواب می گوید، اما ذکر یا اله العاصین تمام نشده صدا می زند لبیک ای بنده ی من... بیا در صف گناه کاران بایستیم... بیوتن - رضا خانیگرفتاری مال عشق است، مال رفاقت است... فرمود اَلبَلاءُ لِلوَلاء...

درخواست حذف اطلاعات

باز وقتی ببازد، خودش را هم نمی شناسد، نشناختن برنده که سهل است! بیوتن - رضا خانی...

درخواست حذف اطلاعات

یک عمر هیچ حسی نداشته ای، سعی کرده ای که حسی نداشته باشی، یعنی می خواسته ای بشوی سنگ... همین سیلورمن ها، آرزوشان این بود که تبدیل شوند به یک مجسمه ی ف ی... این جوری ج شان هم کم تر می شد و به قول خشی لازم نبود کرایه ی رفت و برگشت بدهند! خدا حال داد به شان و رساندشان به غایت وجودی شان! دعا کنید شما را هم برساند به غایت وجودی تان... هیچ در ان.وای.* آمین نمی گوید. * n.y. (new york) بیوتن - رضا خانیوداع هرگز آمیخته به شرم نیست

درخواست حذف اطلاعات

نخستین وداع ح اندوه آوری دارد، اما بازگشتن و دوباره وداع فرصتی برای خنده و تمس به دیگران می دهد.
میدل مارچ - جورج الیوتچه حرف های غم انگیزی!

درخواست حذف اطلاعات

به نظرم بشود بدون خوشبختی و امید هم زندگی کرد.
...
البته می شود مثل ی که بهشت را در خواب دیده است به زندگی ادامه داد.
میدل مارچ - جورج الیوتپیروزی عشق نصیب تو باد

درخواست حذف اطلاعات

سرشت هایی هستند که عشق شان گویی ما را غسل تعمید می دهد و متبرک می سازد؛ ایمان صادقانه شان به ما همواره به پاکی و درستکاری تشویق مان می کند؛ و گناهمان به آن بدترین نوعِ توهین به مقدسات بدل می گردد که محراب نادیدنی ایمان و اعتماد را به زیر می کشد. «اگر تو خوب نباشی، هیچ خوب نیست»_ این واژه ها به مسئولیت مفهومی یرف می بخشند، و پشیمانی را سخت دردناک و گزنده می سازند. میدل مارچ - جورج الیوتقدرت برتر

درخواست حذف اطلاعات

هنگامی که ن یکدیگر را دوست دارند، مردان می آموزند نفرتشان را از یکدیگر پنهان نگاه دارند.
میدل مارچ - جورج الیوتمسلماً زیاده از حد عفو بهتر از زیاده از حد گنا ار دانستن است.

درخواست حذف اطلاعات

من در عمل متوجه شده ام که آنچه اسمش را حواری مسلک بودن گذاشته اند حالا فقط بیزاری کشیش از همه چیزهایی است که خودش نتواند در آن عرض اندام کند. میدل مارچ - جورج الیوت

رهایی از قید تعلق!

درخواست حذف اطلاعات

«معتقدم که مفیدترین کار دست کشیدن از قدرت نیست، بلکه استفاده درست از آن است.»
«در این باره فکر کرده ام. تا آنجا که به خودم مربوط می شود، دست کشیدن از قدرت و پول آسان تر از نگه داشتنش است.» میدل مارچ - جورج الیوتبهشت های پنهان

درخواست حذف اطلاعات

دانش ما درباره آنچه دیگران بهشت خود می دانند به راستی چه اندک است! از روی آرزوهای خود قضاوت می کنیم، و همنوعان مان خوددارتر از آنند که حتی به اشاره گوشه ای از آنها را به ما نشان دهند. میدل مارچ - جورج الیوتتحقیر ِ خود کاری بود که در خلوت انجام می گرفت

درخواست حذف اطلاعات

هنگامی که احساس ناشایستگی شکل مشخصی در خاطره به خود نمی گیرد، و پوست از یادآوری شرم مورمور نمی شود و قلب از نیش پشیمانی تیر نمی کشد، می شود بدون درد و رنج، اعتقاد به ناشایستگی خود را تحمل کرد. میدل مارچ - جورج الیوتای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

درخواست حذف اطلاعات

درد و رنج، همچنین نظر مردم درباره رسوایی، بستگی به این دارد که در گذشته تا چه حد دعوی دیانت و درستکاری داشته ایم. برای انی که تنها هدفشان گریز از گناهان کبیره است، چیزی کمتر از چوبه دار بی آبرویی به حساب نمی آید.


میدل مارچ - جورج الیوت


میان رفتن و ماندن دلم نشسته به تردید

درخواست حذف اطلاعات

خیال نمی کنم میل رفتن به جایی با میل ماندن در آن جا یکی باشد.
میدل مارچ - جورج الیوت

شادی های ک نه

درخواست حذف اطلاعات

شادی ک نه شان از گفتن چیزهایی به یکدیگر که هیچ علاقه ای به شنیدن آن ها نداشت...

میدل مارچ - جورج الیوت

:))

درخواست حذف اطلاعات

اگر شوهر بد باشد، چه اولی چه دومی، ازدواج به مفت نمی ارزد. اگر مردی هیچ صفت خوبی نداشته باشد، اولی بودنش هم به درد نمی خورد. ترجیح می دهم یک شوهر دومی خوب داشته باشم تا یک شوهر اولی متوسط.
میدل مارچ - جورج الیوتسبک مغزی

درخواست حذف اطلاعات

می دانست چیزی نمانده بود همان گونه صحبت کند که «یکی از ن سبک مغز صحبت کرده بود»_ نخست چیزی بگوید و پس از آن تقاضای سکوت کند.


میدل مارچ - جورج الیوت

جانشینی

درخواست حذف اطلاعات

هنگامی که در طی سال های بسیار دلبستگی و شفقتی را در قلب خود اندوخته ایم، شه ی این که شاید بتوانیم جانشینی برای آن بپذیریم گویی زندگی ما را بی ارزش می سازد.

میدل مارچ - جورج الیوت

کلیدها به همان راحتی که درو باز میکنند، قفل هم میکنند

درخواست حذف اطلاعات

ندانستن به همان اندازه که چیزی رو اثبات نمی کنه، نفی هم نمی کنه. ما به این چیزها می تونیم ایمان داشته باشیم یا ایمان نداشته باشیم. همین. روی ماه خداوند را ببوس - مصطفی مستورمواجهه ابدی

درخواست حذف اطلاعات

من فکر می کنم هر در هر موقعیت می دونه که خوب ترین کاری که می تونه انجام بده چیه اما مشکل زمانی شروع می شه که آدم نخواد این خوب رو انتخاب کنه. در چنین صورتی او راه رو کمی محو کرده. اگه او در موقعیت دوم هم نخواد به خوب تن بده راه محوتر و تاریک تر می شه. روی ماه خداوند را ببوس - مصطفی مستورشک مرحله خوبی در زندگیه اما ایستگاه خیلی بدیه

درخواست حذف اطلاعات

خداوند برای هر همون قدر وجود داره که او به خداوند ایمان داره. این یک رابطه ی دو طرفه س. روی ماه خداوند را ببوس - مصطفی مستورهرچه می نوشمت تشنه ترم

درخواست حذف اطلاعات

ای سبک ترین سنگینی! تو غم ناک ترین شادی زندگی ام هستی. تو شادی بخش ترین اندوهِ هستی ام هستی. ای اتفاق ساده ی پیچیده! ... و دل سیاه و شلوغ و سنگین بود. گفتی: این جا رازی نیست! گفتم: راز؟ گفتی: من رازم. و آمدی تا وسط خط کش ها. روی ماه خداوند را ببوس - مصطفی مستورemotional beings

درخواست حذف اطلاعات

صداقت کامل هیچ وقت مدبرانه ترین یا امن ترین راهِ برقرای ارتباط با موجوداتی که احساس دارن، نیست. interstellar - christopher nolan - 2014احاطه

درخواست حذف اطلاعات

می دونستی بعضی از بهترین دریانوردهای تک نفره ی دنیا اصلا بلد نیستن شنا کنن؟ می دونن که اگه به دریا بیفتن، دیگه تمومه. interstellar - christopher nolan - 2014دیر رسیدن

درخواست حذف اطلاعات

من از مرگ نمی ترسم. من یه فیزیک دان پیرم، من از زمان می ترسم. interstellar - christopher nolan - 2014برای اینکه بخوای به چیزی برسی باید از یه چیزی دل ی

درخواست حذف اطلاعات

قانون سوم نیوتن: تنها راهی که انسان ها برای بیرون رفتن از جایی پیدا می کنن اینه که یه چیزی رو اونجا جا بذارن. interstellar - christopher nolan - 2014حفره های خالی

درخواست حذف اطلاعات

تا حالا این حس رو داشتی که وقتی ی رو می بینی، اونا یه حفره ی خالی رو درونت پیدا کنن و بعد وقتی که رفتن، اون حفره رو شدیدا خالی حس کنی؟ i origins - mike cahill - 2014i origins

درخواست حذف اطلاعات

- من مدت زیادی تنها بودم و... و وقتی تو رو اون شب دیدم یه... یه حسی بهم می گفت که تو رو می شناسم. راستش، حس می تو من رو می شناسی. - منظورت چیه؟ - انگار از زندگی های گذشته مون با هم ارتباط داریم. - من که به همچین چیزی اعتقاد ندارم. - به چی اعتقاد داری؟ - من یه دانشمندم. به اطلاعات اعتقاد دارم. - یه دانشمند؟ چه جور دانشمندی؟ - زیست شناسی مولکولی. من بیشتر به حوزه ی چشم علاقه دارم. - چش...چشم؟ - چشم. - چرا چشم؟ - چشم... مهم ترین جایی هست که آدم های مذهبی استفاده می کنن تا تکامل رو بی اعتبار کنن. اونا از اون به عنوان یه مدرک از یه طراح هوشمند استفاده می کنن. - طراح هوشمند؟ - خدا. من دنبال اینم که این منازعه رو یه بار و برای همیشه با حقایق روشن و تازه پایان ببخشم، با استفاده از اطلاعات هر مرحله از تکامل چشم. - چرا انقدر سخت کار می کنی تا خدا رو رد کنی؟ - رد کنم؟ اول بگو کی ثابت کرده که اصلا خ هست؟ i origins - mike cahill - 2014غصه زود به همه سرایت می کند. شادی در نفر اول متوقف می شود.

درخواست حذف اطلاعات

اگر ی به تکه ای نان دلخوش بود، به او گوشت را معرفی نکن. اگر کردی به او خیانت کرده ای. مسافرخانه، بندر، بارانداز - احمدرضا احمدیاگر گلی در کنار ما شکفته می شود بی گمان حادثه است

درخواست حذف اطلاعات

اگر حوصله داشتم می توانستم از او خیلی چیزها را بیاموزم، اما من نه حوصله داشتم و نه جاه طلب بودم. مسافرخانه، بندر، بارانداز - احمدرضا احمدی